Legislation

"AzerBlast" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin "Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair" Siyasəti

Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların dövriyyəsinə icazə

Təhlükə potensiallı obyektlərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Rules for issuing a special permit for the circulation of items that may belong to certain participants of the civil circulation and are permitted to circulate on the basis of a special permit (restricted civil circulation)